JEANY Napkins 40x40cm TISSUE grey/green - 1200pcs.
[73458]

65,64 €
+ 19% VAT + Shipping
Base Price:  0,0547 € / Stk.


BASICS Napkins CREAM 20x20cm 1/4fold LINCLASS-Light - 1200pcs.

BASICS Napkins CREAM 20x20cm 1/4fold LINCLASS-Light - 1200pcs.
55,52 €
45,49 €
+ 19% VAT + Shipping
Base Price:  0,0379 € / Stk.
We Accept